CORPORATE

Elevator Standarts

1

   

TS 10922 EN 81-1 

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

 

TS EN 81-2 
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

3

    TS EN 81-3   07.03.2002 
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

 4

TS 13299 
Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı

 5

TS EN 13015   
Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı  Bakım talimatları için kurallar 
Direktif : 98/37/EC, 95/16/EC

 10 TS EN 81-28   23.02.2006 
Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları  Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm 
Direktif : 95/16/EC
 11 TS EN 81-58   23.02.2006 
Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler  Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi 
Direktif : 95/16/EC
 12  TS EN 81-72   23.02.2006 
Asansörler  Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar  Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri 
Direktif : 95/16/EC
 15  TS EN 81-70   21.06.2007 18:00:00 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik 
Direktif : 95/16/EC
 17  
TS EN 81-73   20.04.2006 
Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar  Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı 
Direktif : 95/16/EC
 18 TS EN 81-80   21.12.2006 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları 
 
 19  
TS 10922 EN 81-1/A2   10.04.2007 18:00:00 
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Elektrikli asansörler  A2: Makina ve makara boşlukları 
Direktif : 95/16/EC
 20  TS EN 81-2/A2   20.02.2007 
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Hidrolik asansörler 
Direktif : 95/16/EC
 22 TS EN 12015   12.10.2006 
Elektromanyetik uyumluluk Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon 
Direktif : 89/336/EEC (2004/108/EC)
 23 TS EN 12016   30.01.2007 
Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Bağışıklık 
Direktif : 95/16/EC,98/37/EC
 24 TS ISO 4190-6/T1   16.02.2006 18:00:00 
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 
  
 32  TS 12255 (3. Baskı)   25.04.2006 
Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için - Kurallar
 35  TS EN 12385-5/AC   25.04.2006 
Çelik tel halatlar  Güvenlik Bölüm 5: Asansörler için halatlar 
Direktif : 95/16/EC
 36
TS 4789 ISO 7465/T1   23.11.2006 18:00:00 
İnsan ve yük asansörleri - Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için - T tipi 
 37 TS EN 81-2/A1   20.02.2007 
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler 
Direktif : 95/16/EC
 38  TS 10922 EN 81-1/A1   13.03.2007 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Elektrikli asansörler 
Direktif : 95/16/EC
 39 TS EN 81-70/A1   21.06.2007 
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik 
Direktif : 95/16/EC
 40 TS EN 50214   27.03.2007 
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar 
Direktif : 73/23/EEC (2006/95/EC)
 41  TS EN ISO 10535   03.07.2007 
Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları 
Direktif : 93/42/EEC
 42  
TS EN 81-71+A1 (2.baskı)   06.12.2007 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler 
Direktif : 95/16/EC

Technical Specification

History of Elevator

Elevator Standarts

Database